فن کوئل های دیواری

فن کوئل های دیواری

• تنوع ظرفیت از 200 CFM تا 800 CFM
• طراحی زیبا با پنلی مسطح
• نمایشگر دیجیتالی پنهان

High-Wall-Mounted-Type-Fan-Coil-Remote

• مجهز به کنترل از راه دور
• بهترین انتخاب برای پروژه های بازسازی


قابل استفاده در محیط های مسکونی، اداری و تجاری و محیط های فاقد سقف کاذبمدل ها
LFW-600CFM, LFW-500CFM, LFW-400CFM, LFW-300CFM, LFW-200CFM, LFW-800CFM, LFW-700CFM


Lavita High Wall Mounted Type Fan Coil Specification

Lavita-High-Wall-Mounted-Type


ارسال نظر درباره این موضوع