داکت اسپلیت کانالی با فشار استاتیک متوسط

داکت اسپلیت کانالی با فشار استاتیک متوسط

• هوای تازه برای بهبود هوا
• داشتن دامنه استاتیکی فشار بسیار وسیع
• طراحی استاتیک برای فضاهای مختلف

Lavita-Middle-ESP-Duct

• پمپ تخلیه آب
• مدل های متنوع توضیع هوا
• کاملا بی صدا

Lavita-Low-ESP-Duct

• دریچه خروجی هوای کنترلی
• اتخاب نوع برگشت هوا
• بدنه بسیار باریک

قابل استفاده در محیط های مسکونی، تجاری، لابی هتل ها و سینما هامدل های Duct (On / Off 50Hz) - R410A
LCA-18D2HWA/UT (T3), LCA-24D2HWA/UT (T3), LCC-30D2CRA/U (T1), LCA-36D2HWA/UT (T3), LCA-48D2HWA/U3T (T3), LCA-55D2HWA/U3T (T3)مدل های Duct (Inverter) - R410A Cooling & Heating
LCA-18D2HRA/DV, LCA-24D2HRA/DV, LCA-36D2HRA/DV, LCA-48D2HRA/DV3, LCA-60D2HRA/DV3


Duct (On-Off 50 Hz) - R410A Specification

Duct-On-Off-50-Hz-R410A-Specification

Duct (Inverter) - R410A Cooling & Heating Specification

/Duct-Inverter-R410A

 


ارسال نظر درباره این موضوع