یونیت های خارجی

یونیت های خارجی

• طراحی یکپارچه در تمامی واحد های بیرونی
• فن یونیت خارجی بهینه سازی شده

Lavita-Duct-Split-Outdoor-Unit

• بدنه ضد زنگ با طول عمر بالا
• شبکه فن بهینه سازی شده


 

مدل های Outdoor Unit(On / Off 50Hz) - R410A
LCA-18D2HWA/UT (T3), LCA-24D2HWA/UT (T3), LCA-30D2HWA/UT (T3), LCA-36D2HWA/UT (T3), LCA-48D2HWA/UT (T3), LCA-55D2HWA/UT (T3)مدل های Outdoor Unit (Inverter) - R410A Cooling & Heating
LCA-48HA/DVO, LCA-36HA/DVO, LCA-24HA/DVO, LCA-18HA/DVO, LCA-60HA/DVOمدل های 10HP Outdoor Unit
LCA-96FHR/U3, LCA-96FCRA/U3TI, LCA-96D1HA


مشخصات فنی یونیت های خارجی

Outdoor-Unit-Inverter-R410A

مشخصات فنی مدل های (LCA-18D2HWA/UT (T3

Outdoor-Unit-On-Off

مشخصات فنی یونیت های خارجی با مدل های LCA-96FHR/U3

10HP-Outdoor-Unit-Specification

 

لینک دانلود کاتالوگ VRF

 


ارسال نظر درباره این موضوع