یونیت های خارجی

• طراحی یکپارچه در تمامی واحد های بیرونی
• فن یونیت خارجی بهینه سازی شده

• بدنه ضد زنگ با طول عمر بالا
• شبکه فن بهینه سازی شده

 

یونیت های خارجیمدل های Outdoor Unit(On / Off 50Hz) - R410A
LCA-18D2HWA/UT (T3), LCA-24D2HWA/UT (T3), LCA-30D2HWA/UT (T3), LCA-36D2HWA/UT (T3), LCA-48D2HWA/UT (T3), LCA-55D2HWA/UT (T3)مدل های Outdoor Unit (Inverter) - R410A Cooling & Heating
LCA-48HA/DVO, LCA-36HA/DVO, LCA-24HA/DVO, LCA-18HA/DVO, LCA-60HA/DVOمدل های 10HP Outdoor Unit
LCA-96FHR/U3, LCA-96FCRA/U3TI, LCA-96D1HA


مشخصات فنی یونیت های خارجی
 

مشخصات فنی مدل های LCA-18D2HWA/UT (T3)
 

مشخصات فنی یونیت های خارجی با مدل های LCA-96FHR/U3
 


ارسال نظر درباره این موضوع